Home / / แผ่นเรซิ่นกันฝาถังน้ำมันลายคาร์บอน

แผ่นเรซิ่นกันฝาถังน้ำมันลายคาร์บอน

มิถุนายน 27, 2022

1

แผ่นเรซิ่นกันฝาถังที่ไว้เพื่อใส่น้ำมันลายคาร์บอน
เพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถยนต์ พร้อมเพิ่มการปกป้องรอยขูดขีดที่บางทีอาจเกิดขึ้น
เพิ่มความสปอร์ตเพิ่มขึ้นเมื่อ จัดตั้งคู่กับงานลายคาร์บอนชิ้นอื่นๆ
สำหรับรถเครื่อง AEROX
ฝาถังน้ำมัน ราคา 320 
บาท