Home / / โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Check up)

โปรแกรมตรวจสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Check up)

สิงหาคม 29, 2022

2

ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนต่างกัน แนวทางในการเลือกซื้อแบบตรวจร่างกายเองบางทีอาจไม่ใช่คำตอบ
ศูนย์สุขภาพก็เลยมอบโปรแกรมการตรวจร่างกายส่วนบุคคลที่มีรายการตรวจพื้นฐานครบสมบูรณ์
พร้อมรายการตรวจเสริมเติมตามไลฟ์สไตล์แล้วก็สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
หรือสามารถรับคำขอคำแนะนำจากหมอก่อนที่จะตัดสินใจ
เพื่อย่นระยะเวลารวมทั้งทุ่นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีความสำคัญ แพคเกจตรวจสุขภาพ