Home / / ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน

ศูนย์เต้านม โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน

สิงหาคม 29, 2022

1

ด้วยเหตุว่าเต้านมเป็นหัวใจสำคัญที่บ่งถึงความเป็นหญิง แต่ว่าตอนนี้พบว่าะโรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งชั้น ที่เอาชีวิตของเพศหญิง โดยแม้อ้างอิงข้อมูลที่ได้รับมาจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2018 พบว่าในทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีเพศหญิงไทยเป็นโรคมะเร็งเต้านมมากขึ้น 2.2 คน หรือเฉลี่ยสูงถึง 53 คนต่อวันอย่างยิ่งจริงๆ ด้วยเหตุฉะนี้ทางโรงหมอหลุดพ้นก็เลยตระหนักถึงจุดสำคัญของปัญหา รวมทั้งมองหาแนวทางที่จะทำให้อัตราการเพิ่มขึ้นของคนป่วยโรคมะเร็งเต้านมนั้นคงเดิมแล้วก็ลดน้อยลงเป็นลำดับ พร้อมกับสามารถค้นหาโรคมะเร็งเต้านมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพื่อเพิ่มอัตราการรอคอยชีวิตและก็เพิ่มช่องทางหายสนิทอีกด้วย ศูนย์ เต้านม

 

 

จากมูลเหตุดังที่ได้กล่าวมาแล้วศูนย์โรคเต้านมโรงหมอหลุดพ้นก็เลยเน้นการรักษา การให้คำปรึกษา รวมทั้งส่งต่อการดูแลรักษาอย่างไร้รอยต่อ โดยกลุ่มหมอผู้ชำนาญการเฉพาะทางโรคเต้านม รวมทั้งกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ เพื่อกระทำดูแลผู้เจ็บป่วยโรคมะเร็งเต้านมแบบองค์รวม ครบวงจรแล้วก็มีมาตรฐาน

 

 

ด้านการตรวจวิเคราะห์
ให้บริการตรวจเต้านมด้วยเครื่องดิจิทัลแมมโมแกรม มิติ และก็อัลตราซาวด์เต้านม (Digital Breast Tomosynthesis and breast ultrasonography) ที่มีความละเอียดและก็ถูกต้องสูง โดยกลุ่มรังสีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อสามารถค้นและก็ตรวจค้นความไม่ดีเหมือนปกติของเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหากแม้คนไข้จะยังไม่มีอาการ

ให้บริการตรวจเต้านมด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Breast MRI) เป็นการตรวจที่มีความไวสูงสุดซึ่งเสนอแนะให้ทำในผู้เจ็บป่วยเฉพาะตัว เป็นต้นว่า การตรวจคัดเลือกกรองโรคมะเร็งเต้านมในคนที่มีกรรมพันธุ์ไม่ดีเหมือนปกติของโรคมะเร็งเต้านม (BRCA 1/2 gene mutation) หรือการตรวจวิเคราะห์ในคนป่วยที่รอยโรคมีความสลับซับซ้อนสูงแล้วก็ปรารถนาการตรวจวิเคราะห์ที่มีความไวแล้วก็ความเที่ยงตรงสูงมากขึ้นกว่ามาตรฐานธรรมดาทั่วๆไป

ให้บริการตรวจเต้านมโดยกลุ่มหมอ ซึ่งมี ศัลยแพทย์ช่ำชองการเฉพาะทางโรคเต้านม รวมทั้งศัลยศาสตร์โรคมะเร็งวิทยา

ให้บริการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อการส่งไปทำการตรวจทางพยาธิวิทยาโดยการใช้เข็มเจาะตรวจชิ้นเนื้อ (Core needle biopsy) หรือ การเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มขนาดเล็ก (Fine needle aspiration) โดยกลุ่มรังสีแพทย์เฉพาะทางเต้านม ซึ่งกลุ่มรังสีแพทย์จะเพิ่มความเที่ยงตรงสำหรับเพื่อการวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ (Ultrasound guided) หรือ เครื่องเอกซเรย์เต้านมพิเศษ (Stereotactic guided) เพื่อเจาะจงพิกัดของรอยโรคให้กระจ่างแจ้งแล้วก็ถูกต้องมากขึ้น

ให้บริการวิเคราะห์โรคมะเร็งเต้านมอย่างเร็ว แม่น ครบวงจรแล้วก็มีมาตรฐาน ด้านใน 1 วัน ซึ่งผู้เจ็บป่วยจะได้รับการตรวจเต้านมโดยกลุ่มศัลยแพทย์ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ทางรังสีแล้วก็การเจาะชิ้นเนื้อโดยกลุ่มรังสีแพทย์ รวมถึงการตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาโดยกลุ่มพยาธิหมอ

 

 

ด้านการดูแลรักษา
ให้บริการการตรวจรักษา รวมทั้งการผ่าตัดในคนไข้ที่มีความผิดธรรมดาเกี่ยวกับโรคเต้านม โดยกลุ่มศัลยแพทย์เฉพาะทางโรคเต้านม และก็ศัลยศาสตร์โรคมะเร็งวิทยาให้บริการผ่าตัดในคนไข้โรคมะเร็งเต้านม โดยสามารถแบ่งได้
1.
การผ่าตัดเต้านม แบ่งได้เป็น แนวทาง
การผ่าตัดแบบรักษาเต้านม (Breast conserving surgery) เป็นการผ่าตัดเฉพาะบุคคลก้อนโรคมะเร็งออกโดยยังสามารถเก็บท้อเต้านมส่วนอื่นเอาไว้ได้ ร่วมกับการฉายรังสีวันหลังการผ่าตัด
การผ่าตัดเต้านมออกทั้งผอง (Total mastectomy)
การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดทั้งปวง ร่วมกับการเสริมสร้างเต้านมใหม่(Total mastectomy with breast reconstruction) โดยการเสริมสร้างเต้านมใหม่นั้น บางทีอาจทำโดยการใช้เยื่อไขมันรวมทั้งกล้ามรอบๆท้อง หรือรอบๆข้างหลัง หรือ การใช้ซิลิโคนร่วมด้วย

 

 

2.การผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองรอบๆจั๊กกะแร้ แบ่งได้เป็น แนวทาง
การผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองเซนว่ากล่าวเนลสุดที่รักแร้ (Sentinel lymph node biopsy) เป็นการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองรอบๆจุดแรกที่ได้โอกาสแพร่ โดยหมอจะตรวจทานว่ามีการแพร่ไปของเซลล์ของมะเร็งมาที่ต่อมน้ำเหลืองไหม ซึ่งโรงหมอหลุดพ้นจะกระทำผ่าตัดด้วยการใช้สาร Isosulfan blue ร่วมกับการใช้สาร Indocyanine green แล้วก็ใช้กล้องถ่ายรูปหลอดนีออนส่องตรวจ เพื่อตรวจค้นการแพร่ไปของเซลล์ของโรคมะเร็งที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งลดการเสี่ยงการเกิดภาวการณ์แขนบวมคราวหลังการผ่าตัดการผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองรอบๆจั๊กกะแร้แบบมาตรฐาน (Axillary lymph node dissection) เป็นการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองสุดที่รักแร่ออกทั้งปวงในระดับที่ และก็ 2

 

 

ให้บริการการดูแลรักษาเสริมก่อน หรือวันหลังการผ่าตัดด้วยยาเคมีบำบัดรักษา (Chemotherapy) หรือ ยาต้านทานฮอร์โมน (Hormonal therapy) ที่ส่งผลใกล้กันต่ำ หรือการดูแลและรักษาแบบพุ่งเป้า (Targeted therapy) เพื่อเพิ่มประสิทธิผลสำหรับการรักษาโดยกลุ่มหมอเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งวิทยา
ให้บริการรักษาโดยใช้รังสีรักษา (Radiotherapy) ใช้เครื่องฉายภาพรังสีที่นำสมัย รวมทั้งมีความเที่ยงตรงสูง โดยกลุ่มหมอรังสีรักษา