Home / / ศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง

ศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง

มิถุนายน 30, 2022

9

ViMUT WELLNESS ศูนย์ฟื้นฟูแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายสำหรับครอบครัวและก็ผู้สูงวัย ตรวจรักษาโรคทั่วๆไป เจาะเลือด ตรวจร่างกาย ฉีดยา ล้างแผลทำแผล กายภาพบำบัด สายธารบำบัดรักษา โดยกลุ่มหมอสาขาวิชาชีพ ศูนย์สุขภาพเฉพาะทาง