Home / / ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน

ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะ โรงพยาบาลวิมุต พหลโยธิน

มิถุนายน 24, 2022

1

ขอบเขตการให้บริการ (Scope of service)
ศูนย์บริการโรคระบบเยี่ยวโรงหมอหลุดพ้น มีกลุ่มหมอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบเยี่ยวรวมทั้งกลุ่มสหสาขาวิชาชีพ ที่ให้บริการรักษา ให้คำแนะนำ และก็ส่งต่อการดูแลรักษาอย่างใกล้เคียงเป็นกลุ่มเดียวกัน โดยมีวัสดุที่นำสมัยเพื่อดูแลคนเจ็บโรคระบบฉี่อย่างองค์รวมแล้วก็ครบวงจรทุกเพศทุกวัย ศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะด้านการตรวจวิเคราะห์
ศูนย์บริการโรคระบบเยี่ยวโรงหมอหลุดพ้น มีกลุ่มหมอผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคระบบเยี่ยว แล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ล้ำยุคให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคระบบเยี่ยวหลากหลายแนวทางตามสมควรกับคนไข้ ดังต่อไปนี้

– ในผู้ชาย บริการตรวจคัดเลือกกรอง (Screening) โรคมะเร็งต่อมลูกหมากโดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความชำนาญ ด้วยการใช้นิ้วตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination = DRE) แล้วก็เจาะเลือดมองค่า PSA (Prostate Specific Antigen)
– 
กรณีเจอความแปลกที่สงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ให้บริการใช้เข็มเจาะชิ้นเนื้อต่อมลูกหมาก (Core needle biopsy) โดยอาศัยการเจาะจงพิกัดที่ถูกต้องแม่นยำด้วยเครื่องตรวจอัลตราซาวด์ผ่านทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasound = TRUS) โดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งส่งชิ้นเนื้อตรวจทางพยาธิวิทยาโดยกลุ่มหมอพยาธิผู้ที่มีความชำนาญ เพื่อตรวจค้นความแตกต่างจากปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

ปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีซึ่งสามารถใช้เครื่องอัลตราซาวด์ร่วมกับการนำภาพตรวจสามมิติจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ของต่อมลูกหมากมาประสานกัน (TRUS with MRI Fusion) ซึ่งจะช่วยทำให้การตัดชิ้นพื้นที่สงสัยว่าจะเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากมีความเที่ยงตรงตรงตำแหน่งมากเพิ่มขึ้น

– ในผู้ชายให้บริการตรวจภาวการณ์การอุดกันฟุตบาทเยี่ยวจากต่อมลูกหมากโต โดยกลุ่มหมอระบบฉี่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิเช่น การใช้นิ้วตรวจทางทวารหนัก (Digital Rectal Examination = DRE) รวมทั้งวัดอัตราไหลของฉี่ (Uroflowmetry) ด้วยเครื่องตรวจยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic) ซึ่งเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ตรวจง่าย ไม่สลับซับซ้อน และไม่ปวด
– 
บริการตรวจการฉี่ที่เปลี่ยนไปจากปกติ (Dysuria) ด้วยเครื่องตรวจยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic) พินิจพิจารณาลักษณะการทำงานของระบบฉี่ด้านล่างโดยกลุ่มหมอระบบฉี่ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในผู้เจ็บป่วยที่กระเพาะปัสสาวะดำเนินการไม่ปกติจากระบบประสาทที่ควบคุมเสียไป (Neurogenic bladder) ทำให้ฉี่เองมิได้จะต้องค้างสายสวนฉี่ เยี่ยวบ่อยครั้งหรือมีฉี่เล็ดราจำต้องใส่แผ่นรองดูดซับ ซึ่งเกิดขึ้นจากมูลเหตุต่างๆดังเช่นว่า โรคอัมพฤกษ์อัมพาต โรคระบบกระดูกไขสันหลัง โรคทางสมอง เบาหวาน ฯลฯ
– 
บริการส่องกล้องระบบฉี่ (Cystoscope) โดยกลุ่มหมอระบบฉี่ผู้ที่มีความชำนาญ ด้วยกล้องถ่ายรูปส่องแบบยืดหยุ่น (Flexible scope) ที่สามารถจะช่วยลดความเจ็บ เพื่อตรวจค้นพยาธิภาวะ อาทิเช่น ท่อฉี่ตีบ ต่อมลูกหมากโต นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
– 
ในผู้หญิง บริการให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจรักษาอาการฉี่เล็ดราด ในคนไข้ที่ฉี่หลายครั้ง กลั้นฉี่มิได้ จำเป็นต้องใส่แผ่นรองซึมซับ โดยกลุ่มหมอระบบเยี่ยวผู้ชำนาญเฉพาะทาง
– 
ในคนเจ็บที่มีลักษณะอาการแล้วก็สงสัยว่าเป็นนิ่ว (Stone) ในระบบเยี่ยว บริการตรวจหาหานิ่วด้วยการตรวจฉี่ เครื่องเอกซเรย์ รวมทั้งเครื่องอัลตราซาวด์
– 
ในเด็กผู้ชาย บริการตรวจภาวการณ์หนังห่อหุ้มปลายไม่เปิด (Phimosis) อัณฑะไม่ลงถุง (Undescended testis) รูเปิดท่อเยี่ยวไม่ดีเหมือนปกติ (Hypospadias) ขนาดองคชาติไม่ดีเหมือนปกติ
– 
ในเด็กนักเรียน บริการให้คำแนะนำรวมทั้งตรวจรักษาอาการฉี่รดที่พักผ่อน กลั้นเยี่ยวมิได้จำต้องใส่ผ้าอ้อมเด็กสำเร็จรูป โดยกลุ่มหมอระบบฉี่ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง
– 
บริการวิเคราะห์และก็รักษาการเจ็บของท่อฉี่

ด้านการดูแลและรักษา

ศูนย์บริการโรคระบบฉี่โรงหมอหลุดพ้น มีกลุ่มหมอผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะทางโรคระบบฉี่ ให้บริการรักษาโรคระบบฉี่มากมายหลายวิธีตามสมควรกับคนเจ็บ อย่างเช่น การใช้ยา การผ่าตัด การส่องกล้อง การสวนฉี่ การให้คำปรึกษาเสนอแนะเพื่อการกระทำตัวได้อย่างแม่นยำ ฯลฯ โรงหมอหลุดพ้น มีอุปกรณ์ที่นำสมัย และก็กรรมวิธีการรักษาที่สบาย ลดความเจ็บ ลดเวลาการนอนในโรงหมอ แล้วก็คนป่วยสามารถรู้สึกตัวกลับมาทำกิจวัตรประจำวันตามเดิมได้อย่างเร็ว ดังต่อไปนี้

– บริการผ่าตัดรวมทั้งรักษาโดยให้คนไข้กลับไปอยู่บ้านได้ข้างใน 1 วัน (Ambulatory surgery) เป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก คนไข้สามารถกลับมาทำกิจกรรมธรรมดาได้อย่างเร็ว ยกตัวอย่างเช่น

• การทำหมันชาย (Vasectomy)
• 
การผ่าตัดถุงน้ำที่อัณฑะ (Hydrocelectomy) ในเด็กรวมทั้งคนแก่
• 
การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ถุงอัณฑะ (Varicocelectomy)
• 
การขลิบหนังหุ้มห่อปลาย (Circumcision) ในเด็กแล้วก็คนแก่
• 
การผ่าตัดนำอัณฑะลงถุงอัณฑะ (Orchidopexy) ในเด็ก
• 
การขยายท่อเยี่ยว (Dilate urethra)
• 
การผ่าตัดปลายเปิดท่อฉี่ (Meatotomy)
• 
การเจาะท้องน้อยเพื่อนำเยี่ยวออก (Cystostomy)
• 
การสวนล้างกระเพาะปัสสาวะ (Irrigate bladder)
• 
การตรวจอัลตราซาวด์ผ่านทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasound = TRUS)
• 
การส่องกล้องระบบเยี่ยว (Cystoscope)
• 
การสลายนิ่วระบบเยี่ยวด้วยคลื่นชน (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy = ESWL)
• 
ตรวจการดำเนินการของระบบฉี่ข้างล่างด้วยเครื่องยูโรไดนามิกซ์ (Urodynamic study)

– บริการตรวจวิเคราะห์รวมทั้งรักษาผ่านกล้องถ่ายภาพ (Endoscopic surgery)
เป็นแนวทางที่หมอสามารถมองเห็นพยาธิภาวะรวมทั้งรักษาได้โดยไม่จำเป็นจำต้องผ่าตัดแบบเปิดภายใต้การสูดยาสลบ แม้กระนั้นบางทีอาจใช้แนวทางยายับยั้งความรู้สึกเฉพาะส่วน คนไข้สามารถกลับมาทำกิจกรรมธรรมดาได้อย่างเร็ว เสียเลือดน้อย และไม่มีรอยแผล ยกตัวอย่างเช่น

• การผ่าตัดต่อมลูกหมากมาย (Transurethral Resection Prostate gland = TUR-P)
• 
การตัดเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ (Transurethral Resection Bladder tumor = TUR-BT)
• 
การขบนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ (Transurethral Lithotripsy = TUL)
• 
การนำนิ่วในไตออกโดยการส่องกล้องผ่านท่อฉี่และก็ท่อไต (Retrograde Intrarenal Surgery) ในคนไข้ที่มีนิ่วขนาดเล็กถึงกับขนาดปานกลาง
• 
การนำนิ่วในไตออกโดยการเจาะผ่านผิวหนัง (Percutaneous Nephrolithotomy = PCNL)
• 
การนำนิ่วในท่อไตออกโดยการส่องกล้องผ่านท่อเยี่ยว (Uretero Renoscopic Lithotripsy = URSL)

– Minimally Invasive Surgery โดยกรรมวิธีผ่าตัดผ่านกล้องถ่ายรูป (Laparoscopic)
คือการใช้เทคโนโลยีด้านการแพทย์ยุคใหม่ที่ช่วยทำให้แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กลง ลดลักษณะของการเจ็บแผล รวมทั้งใช้ช่วงเวลาสำหรับในการพักฟื้นน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิด ซึ่งนำมาซึ่งการทำให้คนเจ็บใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน สามารถกลับไปดำเนินชีวิตตามเดิมได้เร็วขึ้น อาทิเช่น

• การผ่าตัดต่อมลูกหมากมาย (Laparoscopic Prostatectomy)
• 
การผ่าตัดไต (Laparoscopic Nephrectomy)
• 
การผ่าตัดกระเพาะปัสสาวะ (Laparoscopic Cystectomy)

– บริการรักษาอาการฉี่เล็ดราด โดยกรรมวิธีการผ่าตัดโดยใช้สายเกี่ยวท่อฉี่ (Sling surgery)

การตำหนิตามการดูแลรักษา
ศูนย์บริการโรคระบบเยี่ยวโรงหมอหลุดพ้น ให้บริการติดตามผลของการรักษา ฟื้นฟู เพื่อคนป่วยได้รับการดูแลโดยตลอด ไม่เป็นอันตรายและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น

– ติดตามการถอดสายสวนท่อไต (DJ stent)
– 
บริการการถอด/ใส่ สายสวนเยี่ยวประเภทค้างสาย (Foley catheter)
– 
บริการสอนรวมทั้งติดตามการสวนเยี่ยวแบบสะอาดที่บ้าน (Clean Intermittent Catheterization)
– 
ติดตามการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (Ambulatory surgery)
– 
ติดตามผลของการรักษาอื่นๆโดยตลอด