Home / / พ.ร.บ. รถยนต์ (ประกันภาคบังคับ) วิริยะประกันภัย

พ.ร.บ. รถยนต์ (ประกันภาคบังคับ) วิริยะประกันภัย

กรกฎาคม 28, 2022

2

พระราชบัญญัติ รถยนต์ (รับรองภาคบังคับวิริยะอุตสาหะสัญญาประกันภัย
พรบ รถยนต์ หรือ ประกันรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)เป็นสัญญาประกันภัยตามพ.ร.บ.ปกป้องผู้เผชิญภัยจากรถยนต์ พุทธศักราช 2535 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ เดือนเมษายน 2536 โดยกำหนดให้รถยนต์รวมทั้งรถเครื่องทุกคัน ทุกหมวดหมู่ที่ลงบัญชีกับกรมการขนส่งทางบก และก็รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องจักร กระแสไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น จะต้องทำสัญญาประกันภัยภาคบังคับตาม พรบ รถยนต์ นี้

เพราะเหตุใดถึงจำเป็นต้องทำ ซื้อ พร บ ออนไลน์
เพื่อป้องกันตัวเรา คู่ความ ผู้โดยสาร รวมทั้งบุคคลภายนอก ที่เผชิญอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ซึ่งให้ความป้องกันในลักษณะของเงินค่าปรับไหม และก็ค่าดูแลพยาบาลตามที่ได้กำหนด ไม่ว่าจะซื้อพรบ หรือ อยากต่อพรรถยนต์ ที่พากเพียรสัญญาประกันภัย พวกเรามีแผนสำหรับการความคุ้มครองปกป้องให้เลือกให้มีความเหมาะสมตามข้างล่างนี้

 

 

ตารางความคุ้มครองปกป้อง
ความคุ้มครองป้องกัน
จำนวนเงินนิยามยอมสารภาพ
ปกป้องค่าปรับพื้นฐาน ได้รับเลยไม่รอคอยการยืนยันถูก/ไม่ถูก
– 
ค่ารักษา (ตามจริง) 30,000 บาท
– 
การตาย สูญเสียอวัยวะ หรือพิการทุพพลภาพถาวรทั้งมวล 35,000 บาท
คุ้มครองปกป้องค่าปรับที่เกินกว่าค่าทำขวัญพื้นฐาน จะได้รับภายหลังพิสูจน์แล้วว่ามิได้เป็นคนที่จำต้องรับสารภาพโดยชอบด้วยกฎหมาย
– 
ค่าพยาบาล (ตามจริง) 80,000 บาท
– 
การตาย หรือพิการถาวรทั้งมวล 500,000 บาท
– 
การสูญเสียอวัยวะ 200,000 – 500,000 บาท
– 
ค่าเสียหายรายวัน (จ่ายตามปริมาณวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน)
200 
บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 20วัน)

 

 

*จำนวนเงินคุ้มครองป้องกันสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
*
วงเงินความยอมรับผิด สำหรับรถยนต์นั่ง ไม่เกิน ที่นั่งรวมคนขับขี่ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
*
วงเงินความรับสารภาพ สำหรับรถยนต์นั่ง เกิน ที่นั่งรวมคนขับขี่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง