Home / / พ.ร.บ. รถยนต์ (ประกันภาคบังคับ) วิริยะประกันภัย

พ.ร.บ. รถยนต์ (ประกันภาคบังคับ) วิริยะประกันภัย

สิงหาคม 26, 2022

2

พระราชบัญญัติ รถยนต์ (รับรองภาคบังคับบากบั่นสัญญาประกันภัย
พรบ รถยนต์ หรือ ประกันรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance)เป็นสัญญาประกันภัยตามพ.ร.บ.ป้องกันผู้ได้รับภัยจากรถยนต์ พุทธศักราช 2535 ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ ม.ย. 2536 โดยกำหนดให้รถยนต์รวมทั้งมอเตอร์ไซค์ทุกคัน ทุกประเภทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก แล้วก็รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังเครื่องจักร กระแสไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น จำเป็นต้องทำสัญญาประกันภัยภาคบังคับตาม พรบ รถยนต์ นี้

 

 

เพราะเหตุไรถึงจำต้องทำ พระราชบัญญัติ รถยนต์
เพื่อปกป้องตัวเรา คู่แค้น ผู้โดยสาร แล้วก็บุคคลภายนอก ที่เผชิญอุบัติเหตุจากการใช้รถยนต์ซึ่งให้ความปกป้องในลักษณะของเงินค่าปรับไหม รวมทั้งค่าดูแลพยาบาลตามกำหนด ไม่ว่าจะซื้อพรบ หรือ อยากต่อพรรถยนต์ ที่บากบั่นสัญญาประกันภัย พวกเรามีแผนการความป้องกันให้เลือกให้เหมาะสมตามข้างล่างนี้

ตารางความคุ้มครองปกป้อง ซื้อ พร บ รถยนต์
ความคุ้มครองป้องกัน
จำนวนเงินให้ความหมายยอมสารภาพ
ปกป้องค่าชดเชยพื้นฐาน ได้รับเลยไม่คอยการยืนยันถูก/ไม่ถูก
– 
ค่าพยาบาล (ตามจริง) 30,000 บาท
– 
การตาย สูญเสียอวัยวะ หรือพิการทุพพลภาพถาวรทั้งมวล 35,000 บาท
ป้องกันค่าชดเชยที่เกินกว่าค่าทำขวัญพื้นฐาน จะได้รับภายหลังจากพิสูจน์แล้วว่ามิได้เป็นคนที่จะต้องรับสารภาพโดยชอบด้วยกฎหมาย
– 
ค่าหมอ (ตามจริง) 80,000 บาท
– 
การตาย หรือเป็นง่อยถาวรทั้งมวล 500,000 บาท
– 
การสูญเสียอวัยวะ 200,000 – 500,000 บาท
– 
ค่าเสียหายรายวัน (จ่ายตามปริมาณวันที่เข้ารักษาตัวในฐานะผู้ป่วยใน)
200 
บาท/วัน (สูงสุดไม่เกิน 20วัน)

 

 

*จำนวนเงินปกป้องสูงสุด ไม่เกิน 500,000 บาทต่อคน
*
วงเงินความยอมสารภาพ สำหรับรถยนต์นั่ง ไม่เกิน ที่นั่งรวมคนขับขี่ ไม่เกิน 5,000,000 บาท/ครั้ง
*
วงเงินความยอมสารภาพ สำหรับรถยนต์นั่ง เกิน ที่นั่งรวมคนขับขี่ ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง