Home / / จอห์นสัน ไลท์ เบบี้ ออยล์

จอห์นสัน ไลท์ เบบี้ ออยล์

กรกฎาคม 6, 2022

1

จอห์นสัน ไลท์ เบบี้ ออยล์ บางเบารวมทั้งซึมซาบได้เร็ว ช่วยเก็บกักความชื้นเอาไว้ในผิวได้มากขึ้น
พวกเราเอาใจใส่แล้วก็ดูแลลูกน้อยมายาวนานกว่า 125 ปี สินค้าหน้าจอห์สัน เบบี้ ออยล์ที่อ่อนนุ่มของพวกเรา เหมาะกับอีกทั้งลูกน้อยรวมทั้งคนแก่ ออยล์ ทาผิว

มีค่า pH ที่เหมาะสมกับผิว ผ่านการตรวจสอบโดยกุมารแพทย์
สูตรซึมซาบเร็ว ไม่นิรัผุดผ่องยล์บางเบา ลดความรู้สึกมันหลังจากที่ได้มีการใช้
สร้างมาจากไม่เนอรัผุดผ่องยล์บริสุทธิ์